Nawożenie dolistne...

...to najlepsza metoda dostarczenia składników pokarmowych do liści czy owoców. Dzięki nawożeniu pozakorzeniowemu możemy szybko wprowadzić potrzebne składniki pokarmowe do nadziemnych części roślin, co jest szczególnie ważne, kiedy pobieranie składników pokarmowych przez system korzeniowy jest utrudnione (np. w przypadkach niekorzystnych warunków glebowych lub pogodowych).
Nawożenie dolistne jest także istotne, kiedy należy przeciwdziałać deficytowi składników pokarmowych w tych stadiach rozwojowych roślin, w których zapotrzebowanie na składniki pokarmowe jest zwiększone, albo po prostu wtedy, kiedy dany składnik słabo przemieszcza się od systemu korzeniowego do części nadziemnych.
Nawozy dolistne mają także dobroczynny wpływ na pobieranie składników pokarmowych przez system korzeniowy rośliny. Wytłumaczyć to można wzrostem szybkości fotosyntezy po zastosowaniu nawozów dolistnych zawierających N, K lub Fe, Zn, Mn i Mg. Większa ilość produktów fotosyntezy wpływa na wzrost i rozwój korzeni, co podnosi efektywność pobierania jonów składników pokarmowych. Pamiętamy przy tym, że nawożenie dolistne nie zastępuje nawożenia doglebowego, ale je uzupełnia.

Wpływ nawozów dolistnych na zdrowotność roślin

Rośliny dobrze odżywione, czyli te, którym poprzez odpowiednie nawożenie dostarczono niezbędne składniki pokarmowe, mają większą naturalną odporność na stres i porażenia chorobami czy insektami w stosunku do roślin cierpiących na niedobory składników pokarmowych.

Stosowanie nawozów dolistnych jest obecnie istotnym elementem nowoczesnej produkcji roślinnej na całym świecie.

Pobieranie składnika pokarmowego przez liść oraz mechanizm jego transportu

Składnik pokarmowy, zanim ulegnie asymilacji, musi najpierw zostać wchłonięty przez tkankę liścia lub owocu.

Można wyróżnić kilka podstawowych etapów jego pobierania:

  1. Penetracja kutykuli (pierwszej oraz największej bariery).
  2. Penetracja epidermy.
  3. Penetracja ścian i błon komórkowych w epidermie.
  4. Pobieranie składnika pokarmowego do komórek.
  5. Rozprowadzenie składnika w roślinie, uzależnione od jego mobilności.

Nawozy dolistne Wuxal

Nawóz dolistny dostarcz konkretnym uprawom roślinnym niezbędnych im składników pokarmowych. Stanowi doskonałe uzupełnienie tradycyjnego nawożenia doglebowego. Jest to szczególne ważne w sytuacji, gdy system korzeniowy rośliny nie jest w stanie poradzić sobie z ich naturalnym pobieraniem. Dzieje się tak na przykład z uwagi na nieodpowiednie pH gleby lub niekorzystne warunki pogodowe.
Precyzyjne nawożenie upraw ma w rolnictwie szczególne znaczenie. Z tego powodu warto postawić na sprawdzone produkty. Nawozy dolistne pochodzące od renomowanych producentów to zazwyczaj gwarancja również późniejszego sukcesu.

Nawozy dolistne – czy warto z nich korzystać?

Nawóz dolistny jest produktem, w który powinien zaopatrzyć się każdy rolnik, który chce osiągać plony najwyższej jakości. W okresie intensywnego rozwoju roślin dbanie o prawidłowe ożywienie roślin jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o plonie. Nawożenie dolistne roślin stosowane jest z jednej strony interwencyjnie, a z drugiej - także zapobiegawczo. Doskonale sprawdza się w połączeniu ze środkami ochrony roślin – wykonanie połączonego zabiegu zwiększa nie tylko jego skuteczność, ale także obniża koszty jego wykonania. Nawóz dolistny dostarcza mikro- i makroskładników w przyswajanych formach. Dodatkowo, najbardziej skuteczne nawozy zawierają również dodatki o charakterze biostymulującym, jak np. aminokwasy czy specjalistyczne zwilżacze. Dzięki ich użytkowaniu każdy może liczyć na bardziej obfity plon.